Ο μετασχηματισμός συμβατικού Δήμου σε ψηφιακό: προκλήσεις και προοπτικές

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σχετίζεται με την ψηφιακή τεχνολογία και επιτρέπει την επίλυση και ουσιαστική αντιμετώπιση παραδοσιακών προβλημάτων ενός οργανισμού χρησιμοποιώντας  πλήθος ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών. Τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε…

Ο Θεμελιακός ρόλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης

Η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και η διευκόλυνση της διεπαφής του δημοσίου με πολίτες και επιχειρήσεις βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο του ενδιαφέροντος, όσο και της συζήτησης , με αφορμή την υγειονομική κρίση αλλά και το σχέδιο νόμου που βρίσκεται…