Η παραδοσιακή διατροφή της Κρήτης σε σχέση με την άνοια

Η άνοια ήταν η 5η αιτία θανάτου στη χώρα μας το 2005 και το 2016 ανήλθε στην  4η θέση ενώ στην Αυστραλία είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες και η δεύτερη για όλο τον πληθυσμό. Στη Βρετανία είναι η πρώτη αιτία θανάτου για όλο τον πληθυσμό. Η…