Ένας αρχαιολογικός χώρος, πολλές αυθαιρεσίες

Το «άνοιγμα» του τουρισμού σε μια από τις σύγχρονες μορφές του: Την «Βουκολική ιστορική περιήγηση» και την εφαρμογή της στον αρχαιολογικό χώρο στα Φαλάσαρνα της Κρήτης. Την σημαντικότητα του αρχαιολογικού χώρου στα Φαλάσαρνα της Δυτικής Κρήτης έχουν…