“Πλήρως υποβαθμισμένη η εκπαίδευση”

Ύστερα σχεδόν από δύο μήνες από την έναρξη του σχολικού έτους, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Χώρα μας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα αναφορικά με τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία μας. Τα κενά…