Ένα νεογέννητο που φέρνει διχασμό

Ένα κακόμορφο ματς και μια δυσάρεστη αντιπαράθεση παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ημέρες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Αιτία ήταν η προσπάθεια της τοπικής του ηγεσίας να αναδιατάξει δυνάμεις. Να μεταβάλει την ως τα σήμερα ισορροπία. Να αποσύρει την…