Τι μας συμβαίνει

Κύριε διευθυντή, από τις χώρες με ιστορία, πολιτισμό, η Ελλάδα είναι η μόνη που συνεχώς συρρικνώνεται. Επί των ημερών μας πήγαν 500 χιλ. νέοι επιστήμονες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη ξενιτιά. Είμαστε κληρονόμοι ενός απαράμιλλου πολιτισμού με…

Το χρέος

Χρέος μας είναι να κάτσουμε κάτω από τις μπάρες, που έλεγε ο Ιακώβου στον πρωταθλητή Πύρρο το 2004. Να οργανώσουμε το κράτος, που πνέει τα λοίσθια, σύμφωνα με τις παρακαταθήκες του ενάρετου Σωκράτη και του υπερνοήμονος Αριστοτέλη. Εμείς οι Κρητικοί έχουμε…