Η εκπαίδευση στην επαρχία Βιάννου

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η εκπαίδευση, πρωτοβάθμια  και δ/θμια  στην Άνω   Βιάννο  και τούτο, γιατί   τη βλέπουμε  στα  πρώτα  της βήματα, σε  ιδιωτική  μορφή. Λίγο πριν το 1850  λειτουργούν  δύο  ιδιωτικά   δημοτικά  με  ξακουστούς    ιδρυτές  δασκάλους,…