Δημήτρης Κανελλόπουλος

Πέρασαν σαράντα μέρες από τότε που ο αείμνηστος τ. διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Δημήτρης Κανελλόπουλος έκλεισε το βιβλίο της ζωής του και αναχώρησε προς την αιωνιότητα. Στο φύλλο της εφημερίδας σας της 30ής Αυγούστου, αναγγείλατε τον θάνατό του  με…