ΝΕΚΡΟΛΟΓΙA: Στον Νίκο Γρυλλάκη 40 μέρες μετά…

Κατά τον Πλάτωνα «εὐγένεια ἐστί ἀρετή ἤθους λόγων καί πράξεων». Η ευγένεια είναι η πιο ωραία έκφραση που υπάρχει στο ανθρώπινο λεξιλόγιο. Και αυτό ήσουν εσύ Νίκο Γρυλλάκη, ένας ευγενικός άνθρωπος. Όμως… είναι αλήθεια… δε θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα…