Πρόταση για την αξιοποίηση της πηγής Αλμυρού (Ύδρευση, Άρδευση, Ενέργεια)

Γενικά Σε μικρή απόσταση (~ 10 χλμ.) δυτικά του Ηρακλείου Κρήτης υπάρχει η παράκτια πηγή η αποκαλούμενη Αλμυρός με σημαντικές παροχές υφάλμυρου αλλά και γλυκού νερού. Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει για τη μεγαλούπολη του Ηρακλείου (περίπου…