Βιωματική μάθηση για όλους

Με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων θεώρησα απαραίτητο να τονιστεί η αξία και η χρησιμότητα της βιωματικής μάθησης και του παιχνιδιού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (από τα μικρά παιδάκια μέχρι και τους ενήλικες). Βιωματική μάθηση είναι όταν το άτομο…