Τον Μάρτιο στο Ευρωκοινοβούλιο οι αλλαγές για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
Τον Μάρτιο στο Ευρωκοινοβούλιο οι αλλαγές για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Από τον Μάρτιο αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά οι όποιες προτάσεις έχουν καταθέσει οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναμόρφωση της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μετά από τις παρεμβάσεις της Ελλάδας, αλλά και των εννιά υπουργών Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έχει γίνει σαφές ότι οι σχεδιασμοί επί χάρτου που έγιναν πριν την εφαρμογή της ΚΑΠ, χρήζουν άμεσων αλλαγών και τροποποιήσεων, διότι επί του… πεδίου δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και ανισορροπίες.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη κατατεθεί 19 τουλάχιστον προτάσεις από ελληνικής πλευράς, οι οποίες και συνδέονται με την αναμόρφωση της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του Γεωργικού αποθεματικού κυρίως μέσω της απλοποίησης και της βελτίωσης της εφαρμογής, την  εθελοντική εφαρμογή  για την αντιμετώπιση κρίσεων με χρήση 2% επί του προϋπολογισμού, τη δημιουργία νέου ταμείου για την αποκλειστική κάλυψη απωλειών της παραγωγής και την εν γένει απλοποίηση των διαδικασιών της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μεταξύ των προτάσεων επίσης περιλαμβάνονται η ευελιξία στην εφαρμογή των Προτύπων αιρεσιμότητας με βάση τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά, τόσο για το έτος 2024 όσο και μακροπρόθεσμα.

Η διευκόλυνση της μεταφοράς αδιάθετων ποσών και μεταξύ ετών για τις ετήσιες παρεμβάσεις του πρώτου Πυλώνα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων, ειδικά από τα οικολογικά προγράμματα. Ακόμα περιλαμβάνεται απλοποίηση των ελέγχων και εξορθολογισμός των κυρώσεων, με την επισήμανση ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες δεν μπορεί να είναι αποσυνδεμένες από την πραγματικότητα στο χωράφι.

Πέραν όλων αυτών, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης  Αυγενάκης  είπε ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστούν και οι υπόλοιποι παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά την ευρωπαϊκή παραγωγή, αναφέροντας ως κυρίαρχη πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα την κλιματική κρίση.

Τόνισε δε ότι η επέκταση και ενδυνάμωση αναφορικά με το δίχτυ ασφαλείας της ΚΑΠ είναι αναγκαία, καθώς το γεωργικό αποθεματικό δεν αρκεί να καλύψει όλα τα είδη κρίσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Υπενθύμισε δε ότι ως χώρα στηρίζουμε την πρόταση της Κροατίας και Σλοβενίας στον adhoc μηχανισμό που προτείνουν.

Κάνοντας αναφορά στο εμπόριο σημείωσε ότι «η επιβίωση των γεωργών μας εξαρτάται πρωτίστως από την ανταγωνιστικότητά τους. Η αμοιβαιότητα και η προάσπιση των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων της Ένωσης στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες είναι αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για ένα δίκαιο εμπόριο. Ομοίως, οι ρήτρες διασφάλισης είναι απαραίτητες για την αποφυγή εισαγωγών φθηνότερων, συχνά μη ασφαλών προϊόντων, που επιφέρουν αποσταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς».

Ο κ. Αυγενάκης έθεσε και το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου των αγροτών στην αγριοδιατροφική αλυσίδα, που, πανευρωπαϊκά, αλλά και στην Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματά τους  τονίζοντας ότι «οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υποβαθμίζουν τη συνεισφορά των γεωργών στην αλυσίδα, ενισχύουν τα μονοπώλια και λειτουργούν αρνητικά για το σύνολο της κοινωνίας που επωμίζεται τεράστιες αυξήσεις στις τιμές βασικών ειδών διατροφής».

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο Έλληνας υπουργός, τόνισε, ότι συμπερασματικά απαιτείται:

  • εξασφάλιση ενισχυμένης χρηματοδότησης για την ΚΑΠ τώρα και στο μέλλον.
  • χρήση και άλλων πηγών χρηματοδότησης εκτός ΚΑΠ σε περιόδους κρίσεων,
  • όπως η κλιματική, η ενεργειακή, η γεωπολιτική, η υγειονομική.
  • επανεξέταση –άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, των απαιτήσεων της πράσινης αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ και της Πράσινης Συμφωνίας.
  • εξορθολογισμός των κανόνων εμπορίου, διαφάνεια και πάταξη φαινομένων κερδοσκοπίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις παγκόσμιες συναλλαγές.