Τι διεκδικεί η οργάνωση των παραγωγών για τις ενισχύσεις

Σε τρεις άξονες κωδικοποιεί τις διεκδικήσεις της απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφικών η Οργάνωση Αμπελουργών κι Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης.

Συγκεκριμένα, με επιστολή της που κοινοποιεί προς τον Υπουργό η Οργάνωση μετά την προχθεσινή συνεδρίαση παρουσία όλων των συναρμόδιων φορέων, η Οργάνωση ζητά κατ’ αρχάς, οι πληρωμές του 2023 να γίνουν με το καθεστώς του 2022. Κατά δεύτερον ζητά να μην ισχύσουν για φέτος τα οικολογικά σχήματα λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσης των παραγωγών και της αδυναμίας ουσιαστικής εφαρμογής στις καλλιέργειες και πληρωμές να γίνουν με το προηγούμενο καθεστώς.

Η οργάνωση ζητά ακόμα να συσταθεί επιστημονική επιτροπή με στελέχη του Υπουργείου, της Περιφέρειας Κρήτης και τους τεχνικούς συμβούλους μας, προκειμένου να συντάξουν προτάσεις για την αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου.

Όπως τονίζεται σε σχετικό κείμενο της Οργάνωσης, η χρηματοδοτική κατανομή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων για τις παρεμβάσεις των   Άμεσων Ενισχύσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, για την αμπελουργία και την ελαιοκομία είναι άδικη κι εκτός των στόχων της Νέας ΚΑΠ.

Η Οργάνωση εκτιμά ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μειώνει το εισόδημα των παραγωγών και θέτει σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των Αμπελουργών και Ελαιοπαραγωγών της Κρήτης.

Όπως εξηγεί η οργάνωση αυτά συμβαίνουν για τους εξής λόγους:

1Οι αμπελουργοί και ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες μειώσεις στις άμεσες ενισχύσεις-της τάξεως του 58%,- όταν η μείωση στα κονδύλια της ΚΑΠ από την προηγούμενη  περίοδο 2015-2020 είναι μόνο 0,5 %.

2Κανένα από τα κύρια προϊόντα μας δεν λαμβάνει πληρωμές από τις «Συνδεδεμένες ενισχύσεις».

3Δεν υπάρχει χρηματοδότηση από «Ειδικές Συνδεδεμένες Ενισχύσεις», όπως υπάρχει για άλλες καλλιέργειες.

4Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανάμεσα στις μόνιμες (δενδρώδεις) και στις αροτραίες καλλιέργειες έχει γίνει με αυθαίρετο τρόπο και σε βάρος της αγροτικής ανάπτυξης.

5Η μέση έκταση ανά αγροτική εκμετάλλευση στις αροτραίες καλλιέργειες είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια σε σχέση με τις δενδρώδεις, ειδικά στην Κρήτη, με αποτέλεσμα οι παράγωγοι μας να εισπράττουν ελάχιστα ποσά, αυτό έχει ως συνεπεία τη σταδιακή εγκατάλειψη  των καλλιεργειών τους.

6Οι αγρότες του νησιού μας,  καλλιεργούν σε ορεινά  και άγονα εδάφη, όπου η εκμηχάνιση είναι δύσκολη και το κόστος παραγωγής υψηλό.

7Η ελαιοκαλλιέργεια όπως είναι γνωστό εμφανίζει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας (μη σταθερή παραγωγή από χρονιά σε χρονιά), γεγονός που σημαίνει ότι για να συνεχίσουν οι παραγωγοί την καλλιέργεια έχουν ανάγκη την εισοδηματική ενίσχυση.

8Η Κρήτη όπως είναι γνωστό είναι νησί, κάτι που αναγνωρίζουν όλοι, εκτός από τις υπηρεσίες του Υπουργείου που εξαιρούν την Κρήτη από ρυθμίσεις που αφορούν τα νησιά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει