ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ιδού το πραγματικό πρόβλημα με το λάδι

Τα σοβαρά προβλήματα με τις επιδοτήσεις, αλλά και οι πολύ χαμηλές ποσότητες ελαιολάδου που αναμένονται για τη φετινή χρονιά, αναδεικνύουν το πραγματικό πρόβλημα της χώρας και ειδικότερα της Κρήτης που είναι η οργάνωση της αγροτικής παραγωγής.

Μετά από το πλήθος των συσκέψεων και των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, αποδεικνύεται πως οι μέχρι τώρα πολιτικές δεν έχουν δώσει καμία βαρύτητα ούτε στην ενίσχυση των αγροτικών διατροφικών προϊόντων, αλλά ούτε και στους νέους τρόπους παραγωγής και τα νέα μέσα που χρησιμοποιούνται ήδη εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός η χώρα να έχει από τις χαμηλότερες παραγωγικές αποδώσεις ανά στρέμμα και αφετέρου να βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με ανταγωνιστικές χώρες, τις οποίες και καλείται άμεσα να φθάσει.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η ανάγκη για ριζική αναθεώρηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θεωρείται επιβεβλημένη, με το μεγάλο βάρος να πέφτει αφενός στο Υπουργείο κι αφετέρου βέβαια στους εκπροσώπους των παραγωγών.  Στο μεταξύ, σε χιλιάδες υπολογίζονται τα ΑΦΜ Κρητικών παραγωγών που τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια δεν λαμβάνουν ενισχύσεις επειδή χρήζουν άμεσου ελέγχου.

Οι έλεγχοι ωστόσο δεν έχουν πραγματοποιηθεί με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί των Κρητικών παραγωγών να παραμένουν δεσμευμένοι και να μην μπορούν να πάρουν επιδοτήσεις όσοι από τους οποίους το δικαιούνται.

Το θέμα συζητήθηκε εκτενέστατα στο πλαίσιο της σύσκεψης στην Αθήνα υπό τον υπουργό, με την επισήμανση ότι οι παραγωγοί στην Κρήτη δέχονται πόλεμο για μεγάλο χρονικό διάστημα και στοχοποιούνται από πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

Οι εκπρόσωποι των φορέων και του αγροτικού κόσμου, τόνισαν πως πρέπει να βρεθεί λύση για το συγκεκριμένο παράδοξο και να ακολουθηθεί ο δρόμος των άμεσων ελέγχων ώστε να επιβεβαιωθεί ποια ΑΦΜ δεν δικαιούνται ενισχύσεις και ποια δικαιούνται.

Εναλλακτικά οι αγρότες πρότειναν, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο απτό στοιχείο σε βάρος παραγωγών που να χρίζει δέσμευσης των ενισχύσεων τους, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, αυτοί να μην έχουν δεσμευμένα ΑΦΜ.

Ο υπουργός άκουσε αναλυτικά το πρόβλημα και δεσμεύθηκε να δώσει λύσεις, λέγοντας πως πρέπει να υλοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι, ωστόσο αν αυτοί δεν μπορούν να γίνουν και δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος των παραγωγών, να μην συντρέχει λόγος να παραμένουν δεσμευμένα επί δύο χρόνια χρήματα τα οποία και  δικαιούνται.

Οι αγρότες θεωρούν τη δέσμευση του υπουργού «καθαρή» ενώ ευελπιστούν ότι άμεσα θα βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει