Ξεκίνησε έρευνα για τεχνητή νοημοσύνη στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το έργο βασικής έρευνας “DEEP-REBAYES: Αναθεώρηση των Εννοιών Στρατηγικής Ισορροπίας: Βασισμένη σε Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Γράφους, Ευσταθής κατά Βayes Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα σε Ετερογενή Πολυπρακτορικά Περιβάλλοντα”, ξεκίνησε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης,με Κύριο Ερευνητή τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη.

Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν καινοτόμοι αλγόριθμοι που θα αλληλοδιαπλέκουν Μηχανική Μάθηση με Θεωρία Παιγνίων. H έρευνα αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή σε διάφορους τομείς τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας (όπως το χρηματιστήριο και τα χρηματοοικονομικά, οι αγορές ενέργειας, ή οι δημοπρασίες), και πρακτικά σε οποιοδήποτε πολυπρακτορικό περιβάλλον απαιτεί τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων υπό αβεβαιότητα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και  Καινοτομίας -ΕΛΙΔΕΚ «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 15430).

Η πρόταση επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία μόλις 21 προτάσεις σε σύνολο 136 επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση (ποσοστό αποδοχής 15.5%).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει