Οι οκτώ αλλαγές στο σχέδιο νόμου για τους servicers

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Μέτρα για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, την ενίσχυση της διαφάνειας στην ενημέρωση των δανειοληπτών από τους servicers και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού εντός του τραπεζικού συστήματος προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε χθες  σε δημόσια διαβούλευση http://www.opengov.gr/minfin/?p=1209 έως την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.

Το νομοσχέδιο «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167» εισάγει ρυθμίσεις οι οποίες, ανάμεσα σε άλλα, δημιουργούν ένα νέο πλέγμα υποχρεώσεων σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών από τους servicers, επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, στην πτωχευτική διαδικασία και στον φορέα απόκτησης ακινήτων θωρακίζοντας τους ευάλωτους οφειλέτες, ενώ προωθούν και τη χορήγηση δανείων από μη τραπεζικούς φορείς.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία κατακτά σταθερά σημαντικά ορόσημα λαμβάνοντας θετική πιστοληπτική αξιολόγηση από οίκους διεθνούς κύρους. Η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ενισχύει την ανάπτυξη και διευκολύνει τις επενδύσεις δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Πράγματι, η οικονομία μας βρίσκεται σε τροχιά ανόδου και δημοσιονομικής σοβαρότητας. Παραμένουν, ωστόσο, χρόνιες παθογένειες που θέτουν αναχώματα στην περαιτέρω ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο. Ήδη, την προηγούμενη τετραετία έγιναν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους.

Σήμερα, με κομβικές παρεμβάσεις μέσω του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στοχεύουμε στην ολιστική, οριστική και ουσιαστική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους θωρακίζοντας τους πραγματικά ευάλωτους οφειλέτες ενώ ενδυναμώνουμε τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα».

Το νομοσχέδιο   καθιστά υποχρεωτική την παροχή προσωποποιημένης και αναλυτικής ενημέρωσης προς τους οφειλέτες από τους servicers.

Συγκεκριμένα, οι servicers θα πρέπει να ενημερώνουν τους οφειλέτες του χαρτοφυλακίου τους, μεταξύ άλλων, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις αλλά και το επιτόκιο της ρύθμισης.

Μάλιστα, η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (κατ’ αναλογία με το webbanking των τραπεζών) το οποίο θα πρέπει ενημερώνεται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και η οποία θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2024, εφόσον φυσικά ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση (κλικ εδώ) και ψηφιστούν οι παρεμβάσεις.

Όσοι servicers δεν συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες «για τον σεβασμό και την προστασία των οφειλετών» θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρές ποινές που μπορεί να φθάνουν από την επιβολή προστίμου έως και 500.000 ευρώ, μέχρι και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Επιπλέον, στις παρεμβάζεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται τα εξής:

* Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού (δείτε περισσότερα εδώ).

*Ρυθμίσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού, όπως η χορήγηση δανείων από μη τραπεζικούς φορείς.

*Επέκταση των συναλλαγών που υλοποιούνται μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών (IRIS).

*Βελτίωση της λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

*Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών του Πτωχευτικού Κώδικα.

*Σύσταση Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.

*Άμεση δημοσιοποίηση των επωνυμιών επιχειρήσεων, στις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος εντοπίζει παραβάσεις της νομοθεσίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει