Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων το 5ο χαμηλότερο στην Ευρώπη

Το πέμπτο χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα είχαν οι Έλληνες  το 2022, πάνω  μόνο από αυτό ορισμένων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων ανερχόταν πέρυσι σε 10.841 μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), υψηλότερο μόνο από το αντίστοιχο των Βούλγαρων (9.671 PPS), των Σλοβάκων (9.826), των Ρουμάνων (10.033) και των Ούγγρων (10.217).

Στο σύνολο της ΕΕ, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα ανερχόταν σε 18.706 PPS, σημειώνοντας αύξηση από τα 18.011 PPS το 2021. Το υψηλότερο επίπεδο είχαν το Λουξεμβούργο (33.214 PPS), η Ολλανδία (25,437 PPS) και η Αυστρία (25.110 PPS).

Σε απόλυτα ποσά, το διάμεσο διαθέσιμο των Ελλήνων ανερχόταν στα 9.520 ευρώ και ήταν υψηλότερο εκτός των τεσσάρων παραπάνω χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και από της Κροατίας και της Πολωνίας.

Πώς υπολογίζεται  το μέσο διαθέσιμο εισόδημα

Η μετατροπή σε μονάδες αγοραστικής δύναμης γίνεται από την Eurostat, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των χωρών καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα επίπεδα των τιμών τους. Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στη σύνθεση των νοικοκυριών, η Eurostat προσαρμόζει τα στοιχεία για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών με τον αριθμό των μελών τους, υπολογίζοντας ένα εισόδημα που το θεωρεί ως ίδιο για ενήλικες και παιδιά και το οποίο αποκαλεί ως ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα (equivalised disposable income).

Ο υπολογισμός του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, που χρησιμοποιείται ως δείκτης βιοτικού επιπέδου, γίνεται σε τρία στάδια:

  • Πρώτον, αθροίζονται όλα τα χρηματικά εισοδήματα από κάθε πηγή που έχει κάθε μέλος του νοικοκυριού,
  • Δεύτερον, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο μέγεθος και τη σύνθεση των νοικοκυριών, το συνολικό καθαρό εισόδημα τους διαιρείται με τον αριθμό των μελών τους με συντελεστές στάθμισης (με βάση μεθοδολογία του ΟΟΣΑ) 1 για τον πρώτο ενήλικο, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικο και κάθε άλλο άτομο ηλικίας άνω των 14 ετών και 0,3 για τα παιδιά κάτω των 14 ετών
  • Το ποσό που προκύπτει είναι το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει