Συνεχίζεται το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών

Συνεχίζεται το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Ιστορίας που διοργανώνει το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (IMS/FORTH), στο Ρέθυμνο, με θέμα ‘’Νησιωτικές και Ναυτιλιακές Εταιρείες στη Μεσόγειο, Μαύρη και Κόκκινη Θάλασσα”.

Θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (IMS/FORTH) στο Ρέθυμνο  έως 5 Νοεμβρίου 2023.

Το Συνέδριο επικεντρώνεται σε μια ευρύτερη συζήτηση της ιστορίας των νησιωτικών, παραθαλάσσιων και ναυτιλιακών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχική σημασία θα δοθεί στις μεθοδολογικές αναλύσεις και στην εξέταση ευρύτερων γεωγραφικών ή ανθρώπινων περιοχών παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές ως μελέτες περιπτώσεων. Εξετάζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, η Διάσκεψη αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση μιας ποικιλίας θεμάτων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εξετάσουν τα παρακάτω ερωτήματα:

Έννοιες: Διαφορετικές αντιλήψεις για το τι περιλαμβάνεται ή αποκλείεται στην ιστορία των νησιωτικών, παράκτιων και θαλάσσιων κοινωνιών.

Αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομιών Θάλασσας και Χερσαίας και οικονομικές εμπειρίες.

Θαλάσσιες περιοχές: Ενδοχώρα-Φορλανδία, Απομόνωση-Συνδεσιμότητα σε νέο πλαίσιο.

Ιστορική διαδικασία: η επιρροή της εξέλιξης των τεχνολογιών και της τεχνογνωσίας.

Πηγές, βάσεις δεδομένων και ερευνητικά έργα για τη μελέτη νησιωτικών, παράκτιων και θαλάσσιων κοινωνιών

Θαλασσινοί Πολιτισμοί: τα δυνατά και τα όρια της διεπιστημονικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή online στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/…/tZIqd

Μπορεί επίσης να σας αρέσει