ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε το deal για την εξαγορά της ENEL στη Ρουμανία

Την τελική συμφωνία για την εξαγορά της Enel στη Ρουμανία, υπέγραψε η ΔΕΗ ολοκληρώνοντας το κύκλο των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή δεσμευτικής τον περασμένο Μάρτιο.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική επέκταση της εταιρείας στο εξωτερικό, η οποία αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης, με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (τόσο έργων σε λειτουργία όσο και έργων σε διαδικασία ωρίμανσης), καθώς και δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας, όπου οι εξαγορασθείσες εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά της Ρουμανίας.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από την Enel και τις θυγατρικές της στη Ρουμανία μετά από την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (conditions precedent), συνήθων σε τέτοιου είδους συναλλαγές, οι οποίες είχαν τεθεί στην σχετική συμφωνία πώλησης που υπογράφηκε στις 9 Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία, η ΔΕΗ κατέβαλε αντίτιμο περίπου €1.240 εκατ., που ισοδυναμεί με συνολική αξία επιχείρησης ύψους περίπου €1.900 εκατ. (για το 100%).

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΔΕΗ έχει πλέον συνολικά σχεδόν 9 εκατομμύρια πελάτες και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ του Ομίλου (υδροηλεκτρικά, αιολικά, φωτοβολταϊκά κλπ) αυξάνεται σε περίπου 4,4GW.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει