Οι στόχοι του συνεδρίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Πανελλήνιας εμβέλειας είναι το 1ο πολυθεματικό συνέδριο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου που πραγματοποιείται στις 3-4 και 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο “Ατλαντίς”  και στόχο έχει να αναδείξει το επιστημονικό δυναμικό του και να προσφέρει στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση των μελών του.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλέξανδρος Πατριανάκος αναφέρει:

“Το επιστημονικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορά όλες τις ειδικότητες και τις σύγχρονες τάσεις της Ιατρικής, ενώ έχει δοθεί έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση των ιατρών περιλαμβάνοντας, μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης στο υπερηχογράφημα, με χρήση μηχανημάτων υπερήχων, με δια ζώσης εκπαίδευση στην επείγουσα υπερηχογραφία (eFAST, pocus κ.λπ.) στην ηχοκαρδιογραφία, σε βασικές γνώσεις υπερήχων για τα περιφερικά αγγεία καθώς και σε επίδειξη για παρακέντρηση αγγείων υπό ηχογραφική καθοδήγηση.

Παράλληλα, με την ενότητα των μαθημάτων ΚΑΡΠΑ ελπίζουμε πως ιατροί και κοινό θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Επίσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση πρωτότυπων εργασιών από νεαρούς συναδέλφους ενώ επιπλέον θα υπάρξει παρουσίαση σχετικά με την προληπτική οδοντιατρική.

Αποσκοπώντας στη συμμετοχή όλων των ιατρών μας, και με τη σκέψη μας ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους, το συνέδριο περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν την επιλογή ειδικότητας, την εκπαίδευση στο εξωτερικό, ενώ οι παρουσιάσεις θα γίνουν από Ιατρούς αναγνωρισμένης αξίας σε όλο το Πανελλήνιο.

Επιλέξαμε για όνομα του συνεδρίου το “ΣΙΜΑ 2023” εμπνεόμενοι από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις της Μινωικής εποχής. Σε πινακίδες της γραμμικής Β’ της Κνωσού, αναγνωρίστηκαν με τα συλλαβογράμματα, η λέξη ι-ja-τε>ιητήρ>ιατρός, ενώ σε πιθάρι της Φαιστού (17ος αιώνας π.Χ.) καταγράφηκε το όνομα “Σιμά” ιατρός.

Η πραγματοποίηση του 1ου Πολυθεματικού Συνεδρίου του Ιατρικού Συλλόγου μας είναι γεγονός και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εκπαιδευτικής προσπάθειας του Ι.Σ.Η.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει