ΑΑΔΕ: Εως 31 Οκτωβρίου οι διορθώσεις για τα POS

Ενεργοποιήθηκε σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η δυνατότητα διορθώσεων και συμπληρώσεων στο Μητρώο POS για τις επιχειρήσεις. Όπως υπενθυμίζει η ΑΑΔΕ, το Μητρώο POS έχει δημιουργηθεί με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει η Αρχή από τους παρόχους POS. Μέχρι σήμερα, το Μητρώο έχει επεξεργαστεί 2,5 εκατομμύρια εγγραφές, που αφορούν πάνω από 1 εκατομμύριο POS. Έως  και  τις 31/10/2023, οι επιχειρήσεις, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADΕ –  Μητρώο & Επικοινωνία –  Στοιχεία Επιχείρησης, μπορούν, όπου απαιτείται, να διορθώσουν και να επικαιροποιήσουν την εικόνα των ενεργών POS, που διέθεταν κατά την 30/9/2023, δηλώνοντας τα POS, που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία, τα οποία έχουν αποσταλεί από τους παρόχους.

Διευκρινίζεται ότι ως ενεργό νοείται το POS, που δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συναλλαγών με κάρτα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται ή διατίθεται ως εφεδρικό, για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα για τη Διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων, από την οποία επιχειρήσεις και λοιποί εμπλεκόμενοι (Λογιστές, Πάροχοι κλπ.) μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με:

– τις επιμέρους υποχρεώσεις κάθε εμπλεκομένου

– τις διαθέσιμες επιλογές ταμειακών συστημάτων και POS

– το χρονοδιάγραμμα και την εξέλιξη του έργου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει