Τι αλλαγές φέρνει το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σειρά αλλαγών για συνταξιούχους, οφειλέτες του ΕΦΚΑ αλλά και ασφαλισμένους στα Επαγγελματικά Ταμεία φέρνει το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που   παρουσιάστηκε χθες  στο υπουργικό συμβούλιο  από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων με προσωπική διαφορά

Η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληθωριστικές πιέσεις στα εισοδήματα και σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, καταβάλλει – για δεύτερη φορά εντός του 2023 – έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους με θετική προσωπική διαφορά που δεν θα δουν αύξηση των συντάξεών τους από 1.1.2024.

Συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 10 ευρώ που λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη έως και 1.600 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως και 200 ευρώ, αναλόγως του ύψους της σύνταξης τους. Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι με μηνιαίο ύψος συντάξεων: α) έως 700 ευρώ, θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ, β) από 700,01 ευρώ έως 1.100 ευρώ, θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ και γ) με μηνιαίο ύψος συντάξεων από 1.100,01 ευρώ έως 1.600 ευρώ, θα λάβουν ενίσχυση 100 ευρώ.

Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων – Κατάργηση της περικοπής   της σύνταξης

Κατά την προηγούμενη θητεία της, η κυβέρνηση μείωσε την περικοπή της σύνταξης του απασχολούμενου συνταξιούχου από 60% που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ σε 30%. Αποτέλεσμα της παραπάνω ρύθμισης ήταν ο πενταπλασιασμός των εργαζόμενων συνταξιούχων στην επίσημη αγορά εργασίας, παρότι σε απόλυτους όρους ο αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων παραμένει χαμηλός. Παρά τη βελτίωση, η περικοπή αυτή ισχύει είτε ένας συνταξιούχος εργαστεί για μία ημέρα, είτε έχει πλήρη απασχόληση.

Με την παρούσα διάταξη, καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης,αφήνοντάς την ακέραια στους απασχολούμενους συνταξιούχους.

Στόχος είναι η τόνωση του εισοδήματός των συνταξιούχων, η προώθηση της ενεργού γήρανσης και η περαιτέρω αύξηση της νόμιμης και δηλωμένης συμμετοχής στην αγορά εργασίας των συνταξιούχων που επιθυμούν να εργαστούν.

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους και για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους με το 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη. Θεσπίζεται, επίσης, ετήσιο πλαφόν του πόρου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλασιο της εθνικής σύνταξης.

Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος που εργάζεται και δικαιούται σύνταξη ύψους  1.200 ευρώ, αντιμετωπίζει παρακράτηση ύψους 360 ευρώ βάσει του ισχύοντος καθεστώτος. Εάν αυτός ο συνταξιούχος εργάζεται ως μισθωτός, με μικτό μηνιαίο μισθό 780 ευρώ, θα λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξή του και η παρακράτηση ύψους 360 ευρώ αντικαθίσταται από μη ανταποδοτικό πόρο ύψους 78 ευρώ.

Όφελος: 282 ευρώ μηνιαίως.

Παράδειγμα 2: Εάν ο ίδιος συνταξιούχος εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και έχει επιλέξει την πρώτη ασφαλιστική κλάση, όπως η μεγάλη πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών τότε η παρακράτησή ύψους 360 ευρώ αντικαθίσταται από μη ανταποδοτικό πόρο 169,95 ευρώ x50%=84,98 ευρώ. Όφελος: 275,02 ευρώ μηνιαίως.

Δυνατότητα συνταξιοδότησης μη μισθωτών με οφειλές στον ΕΦΚΑ

Με την προτεινόμενη διάταξη, δίνεται λύση στο αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης, πλην όμως παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, αυξάνεται το ανώτατο όριο οφειλών ασφαλιστικών εισφορών για συνταξιοδότηση από 20.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ (από 6.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α.), για οφειλέτες που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας τους και, ταυτόχρονα, έχουν καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Για το ποσό από 20.000 ευρώ έως  30.000 ευρώ (6.000 ευρώ ως 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ), παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον 60% της μηνιαίας σύνταξης, ενώ για το υπόλοιπο χρέος, γίνεται παρακράτηση σε 60 δόσεις μέχρι την εξόφλησή του, όπως γίνεται και σήμερα. Ως κριτήριο υπαγωγής στη ρύθμιση τίθεται όριο τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη στις 12.000 ευρώ (6.000 ευρώ για οφειλέτες του π. ΟΓΑ).

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με οφειλές 29.000 ευρώ δικαιούται μηνιαία σύνταξη  750 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η παρακράτηση αρχικά θα ανέρχεται σε 750 ευρώ x 60% = 450 ευρώ, και αυτός θα λαμβάνει 300 ευρώ.

Εντός 20 μηνών η οφειλή του θα έχει μειωθεί κατά  450 ευρώ x 20 = 9.000 ευρώ, με το υπόλοιπό του να ανέρχεται σε 20.000 ευρώ. Από αυτό το σημείο και έπειτα θα ενταχθεί στο καθεστώς των 60 δόσεων.

Η νέα του παρακράτηση θα είναι 20.000 ευρώ/60 = 333,33 ευρώ ως την αποπληρωμή της οφειλής και θα λαμβάνει σύνταξη   416,67 ευρώ το μήνα για 60 μήνες.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει