Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η  Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν κατά την ετήσια  Τακτική Γενική

Συνέλευση των μελών της τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικόττερα:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπούκης, πρόεδρος ΣΤ Καρδίτσας

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Μαρακάκης, Πρόεδρος ΣΤ Χανίων

Γραμματέας: Βασίλειος Κολιος, μέλος ΣΤ Ηπείρου

Μέλος: Δημήτριος Γαλανης, πρόεδρος ΠΣ Βοιωτίας

Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ορέστης Ψαχολας, γεν. γραμματέας ΣΤ Καρδίτσας

Μέλος: Γεώργιος Ανδρουλάκης, αντιπρόεδρος ΣΤ Χανίων.

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός του έτους 2022 καθώς επίσης και οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης της Ένωσης για το 2023 όπως συνοψίζονται παρακάτω:

  • Ενέργειες αναθεώρησης θεσμικού πλαισίου
  • Υποστήριξη ΣΤ σε θέματα νομικά, εποπτικά και εκπαίδευσης προσωπικού
  • Εκπροσώπηση των ΣΤ σε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • Ένταξη Συνεταιριστικών Τραπεζών σε Συστημική Λύση για τα ΜΕΔ
  • Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής
  • Ενίσχυση Εταιρικής Διακυβέρνησης των ΣΤ.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει