Ημερίδα για τους μετανάστες και τη Συμμετοχική Δημοκρατία

Hμερίδα με θέμα «Συμμετοχική Δημοκρατία με Μετανάστες και Μετανάστριες ενεργούς πολίτες» διοργανώνουν η Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Η δράση υλοποιείται  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EMVI «Ενισχύοντας τις φωνές των μεταναστών για τις πολιτικές Ένταξης & Κοινωνικής Συμπερίληψης» και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023  και ώρα 9:30 π.μ. – 17:00μ.μ. στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης» του Κοινωνικού Χώρου Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, Μονής Αγκαράθου 9, Ηράκλειο Κρήτης.

Εξετάζοντας τη μετανάστευση και το άσυλο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών καθώς και ζητήματα που άπτονται των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, η εκδήλωση διευρενά τη σημασία που διαδραματίζει η χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική και πολιτική συμμετοχή στα κοινά των μεταναστών και μεταναστριών, μέρος του συνόλου των κατοίκων της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση θα εστιάσει στις ακόλουθες θεματικές:

  1. Μετανάστευση και Ευρωπαϊκές πολιτικές
  2. Πολιτικά Δικαιώματα, Δημοκρατική Συμμετοχή και Εκπροσώπηση – Συμμετοχή στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023

III. Ψηφιακή Δημοκρατική Συμμετοχή

  1. Κοινωνικά Δικαιώματα στην εργασία, στέγαση, υγεία και εκπαίδευση: H εμπειρία της Κρήτης
  2. Κοινωνική συμμετοχή – Η συμβολή των κοινοτήτων μεταναστών.

Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ειδικοί και εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων, φορέων και κοινοτήτων πρόκειται να συμμετάσχουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και προτάσεων, με γνώμονα την προώθηση των ιδανικών της συμμετοχικής δημοκρατίας, των πολιτικών ένταξης  και της οικοδόμησης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η ημερίδα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει