Ταξίματα

Είχε τάξει -λέει- αντιδημαρχίες και θέσεις ο νέος δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. «Ε, κάτσε πρώτα να εκλεγεί και μετά τα όνειρα» ήταν σαν να τους απαντούσε ο δήμαρχος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει