Τρομακτικά

Απολύτως τρομακτικά είναι τα στοιχεία για το δημογραφικό που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, αφού, εκτός από τη μείωση του πληθυσμού κατά περίπου 400.000 και την κατάρρευση των γεννήσεων σε επίπεδο ρεκόρ, οι νέοι ηλικίας 20 έως 29 ετών μειώθηκαν κατακόρυφα. Από 1.200.000 στις 600.000!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει