Στις Βρυξέλλες

Σημαντικά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους Πολίτες και τους Φορείς θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Έρευνας και Πολιτισμού (SEDEC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής SEDEC συμμετέχει ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης.

Μεταξύ των θεμάτων είναι:

Η προώθηση των πολιτισμικών πολιτικών στις αγροτικές περιοχές βάσει των στρατηγικών ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής και της ατζέντας του 2030.

Ο τερματισμός της έμφυλης βίας – οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δείχνουν το δρόμο.

Η οικοδόμηση του ευρωπαϊκού μοντέλου αθλητισμού, βάσει αξιών, από τη βάση προς την κορυφή, ως μέσο για την προώθηση της ένταξης και της κοινωνικής ευημερίας των νέων Ευρωπαίων.

Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικής της Ε.Ε. για τη στήριξη της καινοτομίας επιτόπου για την Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει