ΑΜΑΚ: Ήξεραν και ξέρουν, αλλά αγνοούν…

Ήξεραν για τη Θεσσαλία… ξέρουν για την Κρήτη, πόσο καιρό θα τους επιτρέπουμε ακόμα να τα αγνοούν; Είναι το κρίσιμο ερώτημα που θέτει σε δημόσιο διάλογο η παράταξη της ΑΜΑΚ (Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης) που σε σχετική ανακοίνωσή της τεκμηριώνει ότι τα «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας» είχαν εγκαίρως εντοπίσει ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας στη Θεσσαλία, ξεκαθαρίζοντας 1) ότι το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας είναι το πλέον ευάλωτο της Ελλάδας, καθώς οι πλημμυρικές ζώνες καλύπτουν το 31.2% της περιοχής και 2) ότι όλα τα υδατορέματα και οι λεκάνες στη Θεσσαλία πλημμυρίζουν σε όλα τα σενάρια, στα πιθανότερα και τα σπανιότερα, η διαφορά από σενάριο σε σενάριο είναι στις εκτάσεις που πλημμυρίζουν.

Παρ’ όλα αυτά, στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός μίλησε για «πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο, έξω από τα δεδομένα και τα μοντέλα» και ότι «κανείς δεν ήταν σε θέση να προβλέψει ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη»…

Τι θα γίνει στην Κρήτη;

Αντίστοιχα για την Κρήτη η ΑΜΑΚ ανοίγει και το μεγάλο κεφάλαιο της αντιπλημμυρικής προστασίας, ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχουν εντοπισμένα προβλήματα που έχουν αποτυπωθεί  στα «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας». Όπως προκύπτει, «οι υψηλές πλημμυρικές παροχές και η αδυναμία της κοίτης των υδατορεμάτων να παροχετεύσουν τις πλημμυρικές αιχμές.

Η μορφολογία αλλά και οι στενώσεις της κοίτης των υδατορεμάτων σε επιμέρους τμήματα, εξαιτίας της υδροχαρούς βλάστησης, της συσσώρευσης φερτών υλών και των διατομών κάποιων εγκάρσιων τεχνικών έργων.

Η διάβρωση εδαφών ανάντη των περιοχών των ΖΔΥΚΠ: «Χαμηλή ζώνη παραπόταμου Κουτσουλίδη», «Κάτω ρους Γερω – Ποτάμου, περιοχή Τυμπάκι», «Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρακλείου» και «Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων». Ο περιορισμός και η κάλυψη της κοίτης των υδατορεμάτων για την εξυπηρέτηση διαφόρων ανθρωπογενών χρήσεων. Η αποσπασματική αντιπλημμυρική προστασία.

Η ανεπαρκής αποστράγγιση στις κλειστές υδρολογικές λεκάνες. Το μέγεθος της περιοχής που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=1000 έτη ανέρχεται σε 84,42 Km2.  Ο υψηλός κίνδυνος εντοπίζεται στην περιοχή των Χανίων, στις εκβολές του ρ. Κερίτη μεταξύ Πλατανιά και Μάλεμε, στο Τυμπάκι, στο Κάτω και μέσω ρου του Γερω – Ποτάμου, στο Ηράκλειο, στο μέσω ρου του ρ. Γιόφυρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εντοπίζεται στην περιοχή των Χανίων, του Ηρακλείου και ανάντη του οικισμού Βώροι.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει