Οι ασκήσεις στο λιμάνι θωρακίζουν και τον ΟΛΗ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι ασκήσεις αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμάνι του Ηρακλείου την περασμένη Τρίτη και στην περιοχή των Λινοπεραμάτων την προηγούμενη Τετάρτη.

Στόχος των ασκήσεων ήταν η αξιολογηση και η  περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσματικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων και υπηρεσιών του ΟΛΗ για την επιτυχή και έγκαιρη αντιμετώπιση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρελαιοειδή καθώς επίσης και στην εξοικείωση και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού απορρύπανσης.

Πέρα από το καθαρά  πρακτικό  μέρος, πραγματοποιήθηκε  εξειδικευμένη ανάλυση στους κινδύνους και τα ενδεχόμενα περιστατικά που θα  κληθεί  να αντιμετωπίσει  ο  Ο.Λ.Η.   με έμφαση στις  τεχνικές συμβουλές  και την μετάδοση της εμπειρικής  λύσης.

Παρουσιάστηκαν   λύσεις , ενέργειες  και κινήσεις  επικεντρωμένες  στην πράξη και όπως αυτές έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά κατά  δεκάδες ναυάγια,  με την αποτελεσματική  χρήση του εξοπλισμού, των πλωτών και των άλλων υποδομών της εγκατάστασης  και στα προβλήματα   που πιθανόν να προκύψουν κατά την διαχείριση ενός περιστατικού θαλάσσιας  ρύπανσης.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση στο λιμάνιΌπως προαναφέρθηκε, η πρακτική εκπαίδευση  πραγματοποιήθηκε   με στόχο  την  εφαρμογή στην πράξη  της  θεωρίας και την αποκόμιση τεχνογνωσίας πάνω στον εξοπλισμό αντιρρύπανσης  που διαθέτει  24/7 ο Ο.Λ.Η .

Η εκπαίδευση και η άσκηση συνδιοργανώθηκαν  υπό τον συντονισμό του Διευθύνοντα Σύμβουλου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κ. Μηνά Παπαδάκη, του προέδρου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κ. Ιωάννη Βαρδαβά, των  διευθυντών & ΥΑΛΕ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. (κ. Φραγκάκης, κ. Τσιμπλοστεφανάκης  κ. Καμπανα, κ. Παξιμαδάκη), του Κ.Λ/Χ Ηρακλείου  και του τμήματος  Π.Θ.Α.Π του Κ.Λ/Χ Ηρακλείου  και της  Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος  Α.Ε.   σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων (ΠΔ 55/1998, ΠΔ 11/2002, κύρωση της συνθήκης OPRC 1990).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει