Παράταση για τη Χρυσή

Παρατείνεται για δύο χρόνια η απόφαση που εγκρίνει το Σχέδιο Δράσης για την προστασία της νήσου Χρυσής και παράλληλα  διατηρεί την αρμόδια Επιτροπή που έχει τον συντονιστικό ρόλο εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Η εξέλιξη αυτή που αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιδράσεων, δρομολογείται μετά την έκδοση ΦΕΚ που έχει εκδοθεί στο οποίο έχει δημοσιευτεί  απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Το θέμα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την προστασία της νήσου Χρυσής που έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιπαραθέσεις στην Ιεράπετρα, με υποστηρικτές και πολέμιους, παρατείνεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος κ Θ. Σκυλακάκη για άλλα δυο χρόνια.

Η απόφαση όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ: Παρατείνεται για δύο έτη από τη λήξη της, η ισχύς τής υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/17.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης» (Δ’ 617).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει