Η εξέλιξη

35

Τι είναι αυτά που ακούω; Σας το μεταφέρω όπως το ακούω και το αναφέρουν δικαστικές πηγές πως μετά την εξονυχιστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε και σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που ακούστηκε ή γράφτηκε ή καταγγέλθηκε ότι εμπλεκόταν, δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες ούτε ενδείξεις διάπραξης παράνομων πράξεων!

Θα δούμε την υπόθεση στο αρχείο; Ναι, λένε, μετά τον πρωτοφανή έλεγχο αλλά και την ανάλυση του συνόλου των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ότι δεν προκύπτει συσχετισμός, ούτε ποινικά ή άλλα αδικήματα! Και είναι θέμα χρόνου η έκδοση απαλλακτικών βουλευμάτων!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει