Πλαφόν στο νερό μετά την αισχροκέρδεια

16

Μετά από ημέρες κατά τις οποίες καταγράφηκε σωρεία καταγγελιών στη Θεσσαλία για αισχροκέρδεια στο εμφιαλωμένο νερό, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε απόφαση για την επιβολή πλαφόν (καθορισμός ανώτατης τιμής πώλησης). Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις κάθε είδους που διακινούν εμφιαλωμένο νερό καθορίζεται η εξής ανώτατη τελική τιμή:

  • Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 lt), 0,50 ανώτατη τελική τιμή πώλησης σε ευρώ.
  • Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75 lt), 0,55.
  • Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία του ενός λίτρου (1 lt), 0,60.
  • Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία του ενός και μισού λίτρου (1,5 lt), 0,70.
  • Εμφιαλωμένο νερό σε πολυσυσκευασία των έξι (6) φιαλών των 500 ml (0,5 lt), 1,20.
  • Εμφιαλωμένο νερό σε πολυσυσκευασία των δώδεκα (12) φιαλών των 500 ml (0,5 lt), 2,00.
  • Εμφιαλωμένο νερό σε πολυσυσκευασία των έξι (6) φιαλών του ενός λίτρου (1 lt), 2,00.
  • Εμφιαλωμένο νερό σε πολυσυσκευασία των έξι (6) φιαλών του ενός και μισού λίτρου (1,5 lt), 2,50.

Η ανώτατη τιμή πώλησης ισχύει από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Βαριά πρόστιμα

Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με τουλάχιστον το τετραπλάσιο του οφέλους, το οποίο προκύπτει από την διαφορά της τιμής πώλησης με την ανώτατη τιμή πώλησης επί του συνόλου των αποθεμάτων νερού, πωληθέντων και μη, της επιχείρησης. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ και μεγαλύτερο του 1.000.000 ευρώ. Αρμόδιες αρχές για την διαπίστωση παραβάσεων, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει