Σε Κρήτη και Ν. Αιγαίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις περισσότερες προσλήψεις

52

Ανήκουν στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών, έχουν ετήσιο τζίρο πάνω από 300.000 ευρώ, εδράζονται στα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη και απασχολούν πάνω από 5 άτομα προσωπικό. Αυτό είναι το προφίλ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες κάνουν τις περισσότερες προσλήψεις,όπως  αποκαλύπτει η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος (α’ εξάμηνο 2023) την οποία δημοσίευσε   το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ).

Ειδικότερα το 16,2% των ΜμΕ στο Αιγαίο και την Κρήτη αύξησε την απασχόλησή του, ενώ  ακολουθούν με  14,4% των επιχειρήσεις  στην Κεντρική Ελλάδα, το 10,3% στη Βόρεια Ελλάδα και το 7,9% στην Αττική.

Συγκεκριμένα, το 14% των ΜμΕ στον τομέα των υπηρεσιών δήλωσε στην έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ πως αύξησε τους εργαζόμενους του, ενώ το ίδιο έκανε το 9,4% των εμπορικών επιχειρήσεων και το 9% των επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης – βιοτεχνίας.

Στο ίδιο διάστημα, το 24,5% των ΜμΕ με τζίρο πάνω από 300.000 ετησίως δήλωσε πως αύξησε την απασχόλησή του. Τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα στα χαμηλότερα κλιμάκια τζίρου: Το 14,8% των επιχειρήσεων με τζίρο 100.000-300.000 ευρώ αύξησε τους εργαζομένους του, ενώ το ίδιο έκανε το 9,1% των ΜμΕ με ετήσιο τζίρο 50.000-100.000 ευρώ και το 3,8% όσων έχουν τζίρο έως 50.000 ευρώ.

Το 34,2% των ΜμΕ με πάνω από 5 άτομα προσωπικό δήλωσε πως στο α΄ εξάμηνο του 2023 αύξησε το πλήθος των εργαζομένων του. Πολύ μικρότερο ήταν το ποσοστό των επιχειρήσεων με 4-5 άτομα προσωπικό που έκανε το ίδιο (16,7%) και ακόμα παρακάτω κινήθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων των άλλων κλιμακίων: Το 10% των επιχειρήσεων με 2-3 άτομα προσωπικό αύξησε την απασχόληση του και μόλις το 3,9% των ΜμΕ με 1 άτομο έκανε το ίδιο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει