Οι συνδυασμοί

17

Ιδιαίτερα δραστήριοι είναι οι πολίτες της βόρειας Ελλάδας. Ο δήμος με τους περισσότερους συνδυασμούς είναι στον δήμο Θεσσαλονίκης που αριθμεί 10. Νικήτρια και η Κεντρική Μακεδονία, καθώς αριθμεί συνολικά 9 περιφερειακούς συνδυασμούς.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει