Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία

4

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο EM CITY TRAINING για την Πολιτική Προστασία υλοποιεί ο οργανισμός CCI στο πλαίσιο του έργου ΕΜ-CITY.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει 4 θεματικές:

  1. Εισαγωγικά: Εισαγωγή στο έργο, θεωρητικό υπόβαθρο, στερεότυπα
  2. Πολιτική Προστασία: ιεραρχία και αλυσίδα διοίκησης (τοπική και εθνική), γλωσσάρι για την έκτακτη ανάγκη και την πολιτική προστασία, δυνητικός κίνδυνος στην τοπική περιοχή, κύκλος καταστροφής, πώς να συμπεριφερόμαστε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  3. Εθελοντισμός: αρχή των εθελοντών, όρια, εντολή και προσδοκίες, οργάνωση και δυναμική της κοινότητας, μίμηση, τι μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης (PTSD, ψυχολογία έκτακτης ανάγκης), διαδραστική γέφυρα μέσα στην κοινότητά μου.
  4. Διαπολιτισμική επικοινωνία: πολιτισμός και γλώσσα, ταυτότητα μιας κοινότητας, επικοινωνία μέσα στον πολιτισμό και μεταξύ των πολιτισμών, στερεότυπα, διαπραγμάτευση.

Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ζητήματα έκτακτης ανάγκης τα τελευταία χρόνια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στη δέσμευση νέων και ηλικιωμένων, οικογενειών, πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικών κοινοτήτων (CALD) και του γενικού πληθυσμού να προετοιμαστούν να χειριστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι έως 30 ετών.  Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο 15θήμερο του Οκτωβρίου. Θα διαρκέσει συνολικά 20 ώρες και θα διεξαχθεί σε 3 απογεύματα & 1 πρωινό Σαββάτου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCYxcITLhYXk9hzJ1o4LJBnlY_1OsCLjYwXbTSj7wzo5MsTQ/viewform

Μπορεί επίσης να σας αρέσει