Σε ποιες νέες επιχειρήσεις έχει πρωτιά η Κρήτη

45

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Β’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 26.897, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2022 οπότε είχαν ανέλθει σε 25.341 και μείωση 21,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2023 που είχαν ανέλθει σε 34.213, σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ σε ανακοίνωσή της.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2020, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Β’ τρίμηνο 2023 σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2022, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (33,0%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (16,9%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (64,4%).

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, τόσο για το Β’ τρίμηνο 2023 όσο και για το Β’ τρίμηνο 2022, δεν δημοσιεύονται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ανά Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

Βόρεια Ελλάδα: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.159 εγγραφές σε σύνολο 6.473.

Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» με 1.299 εγγραφές σε σύνολο 6.009.

Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.938 εγγραφές σε σύνολο 10.688.

Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 751 εγγραφές σε σύνολο 3.727.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 3.102 εγγραφές σε σύνολο 17.998.

Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 880 εγγραφές σε σύνολο 3.784.

Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 120 εγγραφές σε σύνολο 426.

Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 721 εγγραφές σε σύνολο 4.689.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει