Ζητούν έλεγχο για τη Σαμαριά

1

Την πραγματοποίηση ελέγχου από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στο φαράγγι της Σαμαριάς ζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, με σχετικό ψήφισμα το οποίο ενέκρινε.

Συγκεκριμένα, το Σώμα ζητά «την ολοκλήρωση του άμεσου ελέγχου του ΕΑΓΜΕ όπου αν δεν προκύπτουν ανησυχητικές ενδείξεις διαταραχής της βραχόμαζας, να δοθεί εντολή για επαναλειτουργία του Φαραγγιού χωρίς προφανώς τις περιττές υπεύθυνες δηλώσεις από τους επισκέπτες (κατά τη διάρκεια της συζήτησης του ψηφίσματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε γνωστό ότι λήφθηκε η σχετική απόφαση για επαναλειτουργία του Φαραγγιού από τις 24 Αυγούστου χωρίς υπεύθυνες δηλώσεις).

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά την επικαιροποίηση  λόγω του πρόσφατου σεισμικού φαινομένου της μελέτης  που είχε αναθέσει ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού το 2015 (πριν αναλάβει ο ΟΦΥΠΕΚΑ) και φορέα ανάθεσης τον ΟΑΚ, όπου στο έργο «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Σαμαρίας Λευκών Ορέων»  Υποέργο 12:

Μελέτη επικαιροποίησης Γεωλογικού Χάρτη Λευκών Ορέων – Ανάδειξη Βιοποικιλότητας περιοχής» έχουν συνταχθεί χάρτες με τις ζώνες  (κατηγοριοποίηση) των τεχνικογεωλογικών προβλημάτων μονοπατιού Φαραγγιού Σαμαριάς και χάρτες επικινδυνότητας από κατολισθητικά και βραχοπτωτικά φαινόμενα στο μονοπάτι διέλευσης – Προτάσεις αντιμετώπισης, που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων που θα καταστήσουν τη διέλευση πιο ασφαλή.

Παράλληλα το Σώμα θέτει ζήτημα  καταβολής αποζημίωσης  μετά από εκτίμηση σε όλους τους μικρούς επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο δρόμο από Σφακιά προς Γλυκά Νερά,  με τη μορφή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής,  μετά από το κλείσιμο της Σαμαριάς, αλλιώς ορεινοί κι απομονωμένοι οικισμοί κινδυνεύουν με μαρασμό και εγκατάλειψη, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει