ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Αξιολόγηση 27 νοσοκομείων της χώρας

12

Ασκηση ιατρικής χωρίς πρωτόκολλα, λανθασμένες θεραπείες αλλά και τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό διαπίστωσαν μεταξύ άλλων οι έλεγχοι του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία σε δημόσια νοσοκομεία. Μέχρι τώρα αξιολογήθηκαν 27 νοσοκομεία της χώρας.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του HealthReport.gr, τα βασικά προβλήματα στα 27 αυτά νοσοκομεία είναι:

-Ασκείται ιατρική χωρίς να τηρείται κανένα απολύτως πρωτόκολλο. Κάθε γιατρός ακολουθεί τη δική του επιστημονική τακτική χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του διεθνή επιστημονικά δεδομένα, με αποτέλεσμα όμως να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών, όπως τονίζεται και στο πόρισμα.

Χαρακτηριστικό είναι όπως υπογραμμίζουν πληροφορίες του HealthReport.gr, ότι οι αξιολογητές του ΟΔΙΠΥ διαπίστωσαν ότι είχαν γίνει λανθασμένες θεραπείες και διαδικασίες σε ασθενείς, με συνέπεια όμως να έχει εμπλακεί ακόμη και εισαγγελέας.

Η έλλειψη ιατρικών πρωτοκόλλων δεν είναι καινούρια υπόθεση, αφού οι ελεγκτές ενημερώθηκαν πως ουδέποτε έγινε εισαγωγή συγκεκριμένων κανόνων στις κλινικές των νοσοκομείων για την παροχή φροντίδας στους ασθενείς.

Γι’ αυτό και με εντολή της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ο ΟΔΙΠΥ έχει ξεκινήσει μία διαδικασία για την εισαγωγή ιατρικών πρωτοκόλλων στα νοσοκομεία όλης της χώρας, ώστε όλες οι κλινικές να ακολουθούν τις ίδιες θεραπείες ανάλογα με την πάθηση του κάθε ασθενούς.

-Τα κλιμάκια του ΟΔΙΠΥ εξέτασαν λεπτομερώς και τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και για πρώτη φορά κατέγραψαν μείωση σε πολλά νοσοκομεία, κάτι που φαίνεται να επιτεύχθηκε έπειτα από την επιβολή συγκεκριμένων μέτρων.

Το ποσοστό των λοιμώξεων ελέγχθηκε στα 10 από τα 27 νοσοκομεία.

-Οι αξιολογητές όμως στο πόρισμά τους αναφέρονται εκτενώς και στην τραγική έλλειψη προσωπικού και ειδικά γιατρών και νοσηλευτών. Όπως περιγράφουν στο αναλυτικό τους κείμενο, η έλλειψη του προσωπικού δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία.

-Στα νοσηλευτικά ιδρύματα όμως καταγράφονται και σοβαρά διοικητικά προβλήματα, τα οποία μπλοκάρουν τις νοσηλείες, αφού ενισχύουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όπως είδαν οι εμπειρογνώμονες, με βάση τους δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποίησαν, οι διοικητικές ελλείψεις προκαλούν σοβαρά προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και θα πρέπει άμεσα να επιλυθούν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει