Προσοχή

51

Με την ευκαιρία να το πω σε όλους τους υποψήφιους, φερέλπιδες και μη, που δίνετε τα χέρια με τους αρχηγούς. Προσέξτε τι αναφέρετε στο βιογραφικό σας, γιατί στον ίδιο τόπο ζούμε…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει