Βασιλάκης στα Οικονομικά

33

Για την ιστορία, τα καθήκοντα της Μαρίας Καναβάκη, με απόφαση δήμαρχου, αναλαμβάνει ο άμισθος αντιδήμαρχος Μανόλης Βασιλάκης της συνεργαζόμενης παράταξης «Ηράκλεια Πρωτοβουλία».

Ο κ. Βασιλάκης, που είχε την αρμοδιότητα της Δημοτικής Περιουσίας, αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες που είχε η Μαρία Καναβάκη περί των Οικονομικών του Δήμου, με τα οποία είχε ασχοληθεί και σε προηγούμενες περιόδους. Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα της κυρίας Καναβάκη στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών τα παίρνει ο δήμαρχος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει