Παντιέρα

91

Αλλά όλες αυτές οι πολιτικές ανατροπές που διορθώνουν και το αυτοδιοικητικό σύστημα δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς τον Βασίλη Λαμπρινό, που απέφυγε να βάλει χαλινάρι στους στενούς συνεργάτες του, οι οποίοι κάνουν προεκλογικό αγώνα έξω από τη «Δύναμη Πολιτών» αλλά και ως συνέχειά της, γυρίζοντας τις συνοικίες της πόλης με καινούρια παντιέρα… Και για να μην υπάρξουν συγχύσεις, αυτή είναι διαφορετική περίπτωση από την προηγούμενη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει