Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πρόγραμμα Erasmus για τα παραδοσιακά παιγνίδια

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έπεσε από 17-22 Απριλίου 2023, η αυλαία για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA229 με τίτλο Hand in hand with games from the Past to the Future, το οποίο υλοποίησε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2020-2023.

Oι συνεργάτες  προέρχονταν από σχολεία της Ρουμανίας, Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας, η οποία είχε και ρόλο συντονιστικό.

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου  σε Erasmus για τα παραδοσιακά παιγνίδια

Στόχοι ήταν

* να ερευνηθούν τα θετικά  αποτελέσματα των παραδοσιακών παιδικών παιχνιδιών στη συμπεριφορά και τη μάθηση των παιδιών και την κοινωνική τους ένταξη.

*Να μειωθούν τα θέματα του σχολικού εκφοβισμού καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων   κοινωνικοποίησης που παρατηρούνται στα σχολεία, δίνοντας προσοχή στα θετικά αποτελέσματα των παραδοσιακών παιχνιδιών.

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου  σε Erasmus για τα παραδοσιακά παιγνίδια

* Να βελτιωθεί  το σχολικό κλίμα.

* Να υπάρξει σεβασμός στη συνέχεια της κληρονομιάς

* Να βρεθούν τρόποι δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών.

* Να γνωρίσουν όχι μόνο τα παιχνίδια των παππούδων τους αλλά και άλλων λαών.

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου  σε Erasmus για τα παραδοσιακά παιγνίδια

* Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

* Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν μέσα από το παιχνίδι.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει