Μείωση της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 40% και μεγάλες διαφορές στην αύξηση της δύναμης των άλλων κομμάτων στους νομούς της Κρήτης

645
του Μανόλη Δρεττάκη*

Το αποτέλεσμα των  εκλογών της Κυριακής ήταν αναμενόμενο σε ό,τι αφορά την πρωτιά της Ν.Δ. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο ήταν ο υπερδιπλασιασμός της διαφοράς που τη χωρίζει από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η συντριπτική ήττα του κόμματος αυτού (ενώ η διαφορά αυτή το 2019 ήταν 8,32 εκατοστιαίες μονάδες, στις φετινές εκτινάχτηκε στις 20,72.)

Εκτός, όμως, από αυτό,  για πρώτη φορά ένα κόμμα που έρχεται πρώτο στην Επικράτεια στις εκλογές (η Ν.Δ. στις φετινές) έρχεται πρώτο σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες εκτός από μία και επιπλέον είναι η πρώτη φορά που η Ν.Δ. έρχεται πρώτη και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, όταν στις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ όλο που ήρθε δεύτερος στις εκλογές εκείνες, ήταν πρώτος και στου τέσσερις νομούς

Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε τις μεταβολές που σημειώθηκαν στη δύναμη των πέντε κομμάτων που ξεπέρασαν στις φετινές εκλογές το όριο του 3% στην Κρήτη και στους νομούς  της σε σύγκριση με εκείνες στην Επικράτεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ι. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Στην 1η στήλη του πρώτου μέρους του Πίνακα  1 δίνονται οι ψήφοι που πήρε η Ν.Δ. στην Κρήτη και στους νομούς της και στην Επικράτεια στις εκλογές του 2019, στη 2η στις φετινές εκλογές και στην 3η η ποσοστιαία αύξηση τους στις φετινές εκλογές σε σχέση με εκείνες του 2019. Στο δεύτερο μέρος του Πίνακα δίνονται τα ποσοστά της και η ποσοστιαία αύξησή τους (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ποσοστιαία αύξηση δίνει τη δυνατότητα  σύγκρισης τόσο ανάμεσα στους νομούς όσο και της Κρήτης με την Επικράτεια)

Από το πρώτο και το δεύτερο μέρος του Πίνακα 1 φαίνεται ότι στις φετινές εκλογές σε σχέση με εκείνες του 2019 η αύξηση της δύναμης της Ν.Δ.

– Στην Επικράτεια ήταν πολύ μικρή (μόλις 6,9% σε ψήφους κα 2,4% σε ποσοστά,) ενώ στην Κρήτη ήταν τριπλάσια σε ψήφους και εξαπλάσια σε ποσοστά σε σχέση με εκείνη στην Επικράτεια

– Στους νομούς υπάρχουν μεγάλες διαφορές τόσο στις ψήφους όσο και στα ποσοστά.

Η μεγαλύτερη αύξηση  σημειώθηκε στο νομό Χανίων και η μικρότερη στο νομό Ρεθύμνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΙΙ. ΣΥΡΙΖΑ

ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

Στον Πίνακα 2 δίνονται οι ψήφοι και τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ποσοστιαία μείωσή τους.   Από το πρώτο και το δεύτερο μέρος του Πίνακα 2 φαίνεται ότι στις φετινές εκλογές σε σχέση με εκείνες του 2019 η μείωση της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ:

– Στην Κρήτη ήταν πολύ μεγάλη (πάνω από 40% τόσο σε ψήφους όσο και σε ποσοστά) δηλαδή μεγαλύτερη από εκείνη στην Επικράτεια.

– Στους νομούς δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Η μείωσή  σε όλους τους νομούς ήταν πάνω από 40% Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο νομό Λασιθίου και η μικρότερη στο νομό Ρεθύμνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΙΙ. ΤΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

Στον Πίνακα 3 δίνονται οι ψήφοι και τα ποσοστά που πήρε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ  και η ποσοστιαία αύξησή τους

Από το πρώτο και το δεύτερο μέρος του Πίνακα 3 φαίνεται ότι στις φετινές εκλογές σε σχέση με εκείνες του 2019 η αύξηση της δύναμης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

– Στην Επικράτεια ήταν πολύ μεγάλη (σχεδόν 50% σε ψήφους και πάνω από 40% σε ποσοστά). Στην Κρήτη ήταν σχεδόν διπλάσια σε ψήφους και διπλάσια  σε ποσοστά σε σχέση με εκείνη στην Επικράτεια.

–  Στους νομούς υπάρχουν μεγάλες διαφορές τόσο στις ψήφους όσο και στα ποσοστά. Η μεγαλύτερη αύξηση  (υπερδιπλάσια) σημειώθηκε στο νομό Ρεθύμνης  και η μικρότερη στο νομό Λασιθίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΙV. ΤΟ Κ.Κ.Ε.

ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 

Στον Πίνακα 4 δίνονται οι ψήφοι και τα ποσοστά που πήρε το Κ.Κ.Ε.  και η ποσοστιαία αύξησή τους.

Από το πρώτο και το δεύτερο μέρος του Πίνακα 4 φαίνεται ότι στις φετινές εκλογές σε σχέση με εκείνες του 2019 η αύξηση της δύναμης του Κ.Κ.Ε.

– Στην Επικράτεια ήταν πολύ μεγάλη (πάνω από 40%  σε ψήφους και πάνω από 36% σε ποσοστά). Στην Κρήτη ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη στην Επικράτεια.

–  Στους νομούς υπάρχουν διαφορές τόσο στις ψήφους όσο και στα ποσοστά.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο νομό Λασιθίου   και η μικρότερη στο νομό Ρεθύμνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

  1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 

Στον Πίνακα 5 δίνονται οι ψήφοι και τα ποσοστά που πήρε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  και η ποσοστιαία αύξησή τους

Από το πρώτο και το δεύτερο μέρος του Πίνακα 5 φαίνεται ότι στις φετινές εκλογές σε σχέση με εκείνες του 2019 η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) της δύναμης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ:

– Στην Επικράτεια η αύξηση ήταν σημαντική (πάνω από 25%  σε ψήφους και πάνω από 20% σε ποσοστά). Στην Κρήτη, όμως, ήταν πολύ μικρή σε  σχέση με εκείνη στην Επικράτεια.

– Στους νομούς υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές τόσο στις ψήφους όσο και στα ποσοστά.  Η δύναμή της μειώθηκε στους νομούς Λασιθίου και Ρεθύμνης και αυξήθηκε στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων. Η μεγαλύτερη μείωση της σημειώθηκε στο νομό Λασιθίου και η μεγαλύτερη αύξησή της στο νομό Χανίων.

εκλογές 2023

Κλείνοντας το άρθρο αυτό τέσσερις επισημάνσεις:

(Α ) Ο μεγάλος χαμένος των φετινών εκλογών είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με απώλεια:

(ι) Στην Επικράτεια 596.342 ψήφων ή το 1/3 της δύναμής του το 2019. Τις απώλειες αυτές τις καρπώθηκαν: η Ν.Δ. 155.971 ψήφους, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ  218.512, το Κ.Κ.Ε.  127.421 και η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 87.533. Σύνολο 589.437

(ιι) Στην Κρήτη 60.003 ψήφους. Τις απώλειες αυτές τις καρπώθηκαν η Ν.Δ. 23.536, το ΠΑΣΟΚ 32.332 και

το Κ.Κ.Ε. 6.582, σύνολο 62.449

(Β) Στην επικράτηση της Ν.Δ. συνέβαλαν σημαντικά:

(α) Από τη μια μεριά η σωρεία των λαθών του ΣΥΡΙΖΑ και η μαζική υποστήριξή της από όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα συμφέροντα που υπηρετεί, και από την άλλη

(β) η στάση του ΠΑΣΟΚ και του ΜεΡΑ25. Και  τα τρία κόμματα πριμοδότησαν της Ν.Δ., όπως φάνηκε από τα κέρδη της.

(Γ)  Η στάση των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης υπονόμευσαν την απλή αναλογική, με αποτέλεσμα στις  εκλογές στα τέλη Ιουνίου με την ενισχυμένη αναλογική η Ν.Δ. θα  επιτύχει άνετη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή, (αν θα εκλέξουν Βουλευτές μόνο 5 κόμματα), παρ’ όλο ότι θα εξακολουθήσει να είναι μειοψηφία στο λαό.

(Δ) Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου εκτός από τα πέντε κόμματα μπορεί να μπουν στη Βουλή το νέο κόμμα ΝΙΚΗ που πήρε ποσοστό 2,92% και η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ που πήρε ποσοστό 2,89% στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ποσοστά πολύ κοντά στο 3%. Αν συμβεί αυτό η πλειοψηφία της Ν.Δ. στη Βουλή σε έδρες θα είναι μικρή.

 

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην αντιπρόεδρος   της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει