Πάνω από 170.000 αιτήσεις για το «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

363

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» βρίσκεται στον αέρα εδώ και μία εβδομάδα και η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα φτάνουν ήδη τις 170.000 και αυξάνονται προοδευτικά καθημερινά.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 20 Ιουνίου. Για να δοθεί η επιδότηση για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι: Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους.

Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης. Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων. Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.

Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.

Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.

Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει