Οι φάκελοι των πολεοδομικών αδειών

Ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη της υλοποίησης της συναφθείσας σύμβασης ψηφιοποίησης  των φυσικών φακέλων οικοδομικών αδειών ζητά ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΑΚ Γ. Ταβερναράκης  με επιστολή του προς  από τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γ. Στασινό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει ότι η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών έχει ανατεθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η.12.2023.

Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025, αναφέρει η νέα νομοθετική ρύθμιση. Έως σήμερα δυστυχώς στην Υ.ΔΟΜ. Ηρακλείου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αλλά ούτε και ενημέρωση σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Υ.ΔΟΜ Ηρακλείου εξυπηρετεί αιτήματα όχι μόνο του Δήμου Ηρακλείου αλλά και των Δήμων Χερσονήσου και Μαλεβιζίου. Προβλέποντας την ανάγκη για μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και των μηχανικών ευελπιστούμε για την άμεση ενημέρωσή μας για το πότε πρόκειται να ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των χιλιάδων φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει