Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής για το ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Ηρακλείου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την εγγραφή ενήλικων και ανήλικων ΑμεΑ στο ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Ηρακλείου που βρίσκεται στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Οι δικαιούχοι γονείς/φροντιστές που διαθέτουν Εντολή Τοποθέτησης (Voucher) μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την εγγραφή και τοποθέτηση των ΑμεΑ στη δομή, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο της Λότζια, στην οδό Αγ. Τίτου 1.

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται εγγράφως και υποβάλλονται από τους δικαιούχους γονείς-φροντιστές την Πέμπτη 27/4/2023 και ώρες από 09:00 έως 14:30 και την Παρασκευή 28/04/2023 από τις 9:00 έως τις 11:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.  Συνημμένα στις αιτήσεις θα επισυνάπτεται το Voucher.

Διαθέσιμες θέσεις για το ΚΔΑΠΑμεΑ:

(α) Για την πρωινή βάρδια 8:00-14:00, με ενήλικα ΑμεΑ εκτός σχολικής φοίτησης, είναι διαθέσιμες έως 20 θέσεις.

(β) Για την απογευματινή βάρδια 14:00-20:00 με ανήλικα ΑμεΑ που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, είναι διαθέσιμες έως 20 θέσεις.

Σημειώνεται ότι οι γονείς-φροντιστές θα πρέπει να δηλώνουν την επιθυμητή βάρδια.

Η δέσμευση του Voucher γίνεται μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των ωφελούμενων γονέων- φροντιστών και του φορέα υλοποίησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει