Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων επαναφέρει τη χρηματική διευκόλυνση της προεξόφλησης μερισμάτων

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια επαναφέρει τη χρηματική διευκόλυνση της προεξόφλησης μερισμάτων προς όφελος των μετόχων και μερισματούχων του, και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

α) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και β) των μερισματούχων που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η «προεξόφληση μερισμάτων» αποτελεί προείσπραξη/προκαταβολή μελλοντικών 3, 6 ή 9 μηνιαίων μερισμάτων και επιβαρύνεται με επιτόκιο 4%.

Η υποβολή αίτησης προεξόφλησης, για όσους εκ των ανωτέρω α’  και β’ δικαιούχων επιθυμούν, θα γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. από 2/5/2023, χωρίς να απαιτείται οποιασδήποτε μορφής συνήθους επικοινωνίας μεταξύ πολίτη και υπαλλήλου του Ταμείου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει