Παράταση του χρόνου διαβούλευσης έως την ψήφιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Την  παράταση του χρόνου διαβούλευσης έως την  ψήφιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙΠΕ Ηρακλείου πέτυχε το  Διοικητικό  Συμβούλιο   του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, ΣΕΒΠΗ.

Στη συνάντηση που είχε η διοίκηση (Ελευθέριος Αντωνακάκης, Ελευθέριος Νιταδώρος, Σάββας Καθέρης, Τζίνα Τσαντρίζου) με τον Διευθ. Σύμβουλο της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ  κ. Αθανάσιο Ψαθά και το επιτελείο του, εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες  ως προς την διαδικασία έγκρισης αλλά και το περιεχόμενο του νέου Κανονισμού.

Τα στελέχη της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε. δήλωσαν ότι η όλη διαδικασία θα μετατεθεί χρονικά με καταληκτικό σημείο 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος διαβούλευσης.

‘’Δεσμεύεται – τονίζεται σε ανακοίνωση – ο ΣΕΒΠΗ για το χρονικό διάστημα το οποίο κερδίσαμε να εργαστεί με συγκεκριμένες διαδικασίες προς όφελος των μελών μας, εξετάζοντας τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της όλης διαδικασίας.’’

Μπορεί επίσης να σας αρέσει