Στο ΑΤΜ

Να ψάχνεις ρεμίζα για το αυτοκίνητο εκτός του κέντρου του Ηρακλείου, προκειμένου να πας στο ΑΤΜ μιας τράπεζας, τα καταστήματα των οποίων όλο και συρρικνώνονται, με τα πολλά να βρίσκεις και όταν φτάνεις κοντά στο μηχάνημα, να διαπιστώνεις ότι είναι εκτός λειτουργίας για λόγος συντήρησης… Γκαντεμιά δική σου αλλά και τραπεζική αδιαφορία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει