Μαρίνα στο Παγκρήτιο: Η Λότζια εξασφάλισε χρήματα για τις μελέτες της οριοθέτησης

1.171

Ένα αποφασιστικό κομμάτι του παζλ του σχεδιασμού για τη δημιουργίας μαρίνας στο Παγκρήτιο Στάδιο διασφαλίζει η Λότζια με τη δέσμευση της χρηματοδότησης των μελετών που απαιτούνται για τη χωροθέτηση του μεγάλου αυτού έργου από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από όπου πρόκειται να αποσπάσει το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ.

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την ανάθεση των επτά διαφορετικών μελετών που απαιτούνται να προηγηθούν, προκειμένου να βγει το ΦΕΚ της χωροθέτησης του έργου, το οποίο έχει ήδη αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για ένα οραματικό έργο της Λότζια στο οποίο η Δημοτική Αρχή επενδύει, προκειμένου να αλλάξει λειτουργικά όλο το δυτικό τμήμα της παράκτιας προμετωπίδας του Ηρακλείου που σήμερα εμφανίζει μια εικόνα εγκατάλειψης. Την απόφαση χρηματοδότησης συνυπογράφουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ενώ το μελετητικό έργο θα αναλάβει να εκτελέσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Ηρακλείου.

Οι επτά μελέτες

Όπως τονίζει στην «Π» ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου κ. Γιώργος Σισαμάκης, το Ηράκλειο χρειάζεται να βελτιώσει την προσπελασιμότητα των πολιτών στη θάλασσα και να αξιοποιήσει το σύνολο του παραλιακού  μετώπου. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν οι υποδομές που υποστηρίζουν τη θαλάσσια αναψυχή, τον ναυταθλητισμό και τον  θαλάσσιο τουρισμό (π.χ. αλιευτικές και καταδυτικές δραστηριότητες).

Στο πλαίσιο αυτό έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες προκειμένου η περιοχή του Ηρακλείου να αποκτήσει έναν διεθνώς ανταγωνιστικό τουριστικό λιμένα με πρωτοπόρες ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και σύγχρονες υποδομές τουρισμού αναψυχής στην κατεύθυνση ενίσχυσης του «τουρισμού εμπειρίας».

Η εκπόνηση των επτά μελετών με τις οποίες θα διασφαλιστεί το  ΦΕΚ για τη χωροθέτηση το έργου είναι βασικός μοχλός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκτησης και αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο αυτό θα ανατεθεί η τοπογραφική αποτύπωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει η  χωροθέτηση της μαρίνας με τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της ευρύτερης θαλάσσιας και χερσαίας περιοχής και τον καθορισμό της προτεινόμενης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα.

Προβλέπεται επίσης η ανάθεση πολεοδομικής μελέτης.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ο καθορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων γης επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, κτήρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι πρασίνου, κτήρια,γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, χώροι μέσων μαζικής μεταφοράς  κ.λπ),

των ειδικών  όρων και περιορισμών δόμησης κτιρίων και εγκαταστάσεων (συντελεστής δόμησης max. 0,2), έκταση της απαιτούμενης περίφραξης, πρόταση τροποποίησης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, κ.λπ.

Σημαντικό βήμα αποτελεί επίσης η ανάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, έρευνα αγοράς (περιγραφή του κλάδου, τρέχουσες συνθήκες, προοπτικές, ανταγωνισμός,  πωλήσεις), χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας (απαιτούμενο κεφάλαιο, πηγές χρηματοδότησης, απόδοση χρησιμοποιούμενων  κεφαλαίων).

Η μελέτη θα αφορά τουλάχιστον πέντε δυναμικότητες της μαρίνας (θέσεις εξυπηρέτησης και χερσαίοι χώροι προς εκμετάλλευση). Η μελέτη θα καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τη βέλτιστη δυναμικότητα της μαρίνας.

Επίσης προβλέπεται ακτομηχανική διερεύνηση της υφισταμένης κατάστασης και του προτεινόμενου χώρου, που προβλέπει την υδροδυναμική προσομοίωση του ευρύτερου περιβάλλοντος της μαρίνας, διερεύνηση των τάσεων στερεομεταφοράς (δύο γειτνιάζοντα ποτάμια και επιφανειακά ρεύματα μεταφοράς από τη θέση του αγωγού εκβολής των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού του Δ. Ηρακλείου, ανάδειξη τυχόν προβλημάτων).

Ακόμα προβλέπεται γεωλογική μελέτη, που αφορά στην αναγνώριση, χαρτογράφηση και μελέτη των γεωλογικών, γεωμορφολογικών και υδρογεωλογικών  χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του έργου, γεωλογική χαρτογράφηση (1:500) πληροφοριών και στοιχείων για την περιοχή μελέτης που αφορούν γεωλογικά,

εδαφοτεχνικά και σεισμικά δεδομένα που εμπεριέχονται σε μελέτες και έρευνες που εκπονήθηκαν για την περιοχή, ιζηματολογία παράκτιας ζώνης, ποτάμια στερεομεταφορά των δύο πηγών με βάση τη μέθοδο RUSLE και ανάλυση λεκάνης απορροής, κ.λπ.

Αντίστοιχα θα γίνει  λιμενική μελέτη, που θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των αναγκαίων λιμενικών έργων λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής που θα προκύψει από την τοπογραφική–βυθομετρική μελέτη, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θα προκύψουν από την πολεοδομική και χωροταξική μελέτη σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής μελέτης & των σεναρίων βιωσιμότητας του έργου.

Τέλος προβλέπεται στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Ο αντιδήμαρχος Γ. Σισαμάκης
Ο αντιδήμαρχος Γ. Σισαμάκης

Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γιώργος Σισαμάκης με δηλώσεις του στην «Π» τονίζει ότι «πρόκειται για ένα σπουδαίο αναπτυξιακό σχεδιασμό, που θα αλλάξει το προφίλ ενός σημαντικού τμήματος του παράκτιου τμήματος της πόλης, αφού η  μαρίνα αθροίζει μια σειρά από δραστηριότητες που δεν αφορούν μόνο τον τουρισμό, αλλά και το ναυταθλητισμό και γενικότερα τον αθλητισμό,  τη δημιουργία ζωνών αναψυχής, τη λειτουργία καταστημάτων, καταλυμάτων, κτήρια διοίκησης.

Μετά από συζητήσεις που έγιναν με τον δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό αλλά και τον υφυπουργό κ. Λ.Αυγενάκη, τον οποίο ευχαριστώ και δημόσια για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για τη χρηματοδότηση αυτών των μελετών, προχωράμε στο πρώτο στάδιο που θα μας επιτρέψει να μιλάμε για χωροθέτηση μαρίνας.

Με τον τρόπο αυτό ένα από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της πόλης μπαίνει στις ράγες, και ξεκινάει για να προχωρήσει η υλοποίηση του. Η μαρίνα η οποία θα έχει και ναυταθλητική δραστηριότητα (γι αυτό και υπάρχει η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού), θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του δημοτικού διαμερίσματος, αφού μια τέτοια επένδυση έχει και συνοδά έργα, που αφορούν σε ζώνες αναψυχής, τη δημιουργία καταστημάτων εστίασης, καταλυμάτων, κτήρια διοίκησης.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο καθώς ανατολικά  έχουμε το Ειδικό Χωρικό και τη μετακίνηση του αεροδρομίου που δημιουργεί μια νέα προοπτική για τη Ν. Αλικαρνασσό και το Ηράκλειο συνολικότερα, και από τα δυτικά διαμορφώνεται το πλαίσιο για τη δημιουργία μαρίνας στο Παγκρήτιο, και αυτές οι προοπτικές που ανοίγουν δείχνουν ότι η πόλη στρέφει το βλέμμα και την αναπτυξιακή προοπτική της στο παραθαλάσσιο μέτωπο».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει